Doktorand Ulrika Ryan försvarar sin avhandling Mathematics classroom talk in a migrating world - synthesizing epistemological dimensions.

Opponent: Professor Susanne Prediger, TU Dortmund University

Kontakta Ulrika Ryan för manus tre veckor innan disputation.