Avhandlingens titel

"Risk Factors for and Reconstructive Treatment of Peri-Implantitis"

Fakultetsopponent

Docent Ingemar Abrahamsson, Göteborgs universitet

Betygsnämnd

  • Professor Bodil Lund, Karolinska institutet
  • Docent Birgitta Jönsson, Göteborgs universitet
  • Docent Henrik Jansson, Folktandvården Skåne AB
  • Reserv i betygsnämnden: docent Christel Larsson, Malmö universitet

Ordförande vid disputationsakten

Docent Kristina Hellén-Halme, Malmö universitet

Huvudhandledare

Professor Stefan Renvert, Högskolan Kristianstad

Handledare

  • Professor Andreas Stavropoulos, Malmö universitet
  • Professor Rutger Persson, Helsingborg