Det här evenemanget har redan passerat
Porträtt av LIsa Andersson

Avhandlingens titel

"Problematisk opioidanvändning: Om opioidrelaterade dödsfall och LARO i södra Sverige"

Fakultetsopponent

Medicine doktor och professor Thomas Clausen, Universitetet i Olso

Betygsnämnd

  • Docent Mats Anderberg, Linnéuniversitetet
  • Docent Christina Nehlin Gordh, Uppsala universitet
  • Professor Lars Plantin, Malmö universitet

Suppleant i betygsnämnden

Docent Lisa Wallander, Lunds universitet

Ordförande vid disputationsakten

Vicedekan och professor Christine Kumlien, Malmö universitet

Huvudhandledare

Professor Björn Johnson, Malmö universitet

Handledare

Professor Anders Håkansson, Lunds universitet

Anmälan om deltagande på plats

Anmälan skickas till Malin Idvall

Läs artiklar om ett par av delstudierna


Svt - Missbruksbehandlingen skulle rädda liv – men fler dör

Direktsändning

Universitetet kommer att direktsända disputationen och den visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund.

Läs på webbplatsen om Malmö universitets hantering av GDPR.