På många skolor används ”tyst räkning” då elever jobbar ensamma i sina matteböcker. Nu har Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik vid Malmö universitet, undersökt metoder för att istället skapa matematisk dialog i klassrummet.

På fredag 21 jan disputerar Marie Sjöblom med avhandlingen Promoting mathematical dialogue – students' and teachers' listening, questioning and participation.

Vad är fokus för din avhandling?

– Jag har tillsammans med lärare på två gymnasieskolor arbetat med metoder för att inkludera och göra elever aktiva i matematikundervisningen genom matematisk dialog. Metoden som använts i avhandlingen heter Educational Design Research, EDR, och går ut på att lärare och forskare tillsammans arbetar cykliskt för att förstå och utveckla det som händer i klassrummet.

Vad drar du för slutsatser?

– En viktig slutsats är att det är viktigt att lärare ställer rätt frågor till eleverna. Istället för att bara fråga ”Hur går det?” är det bättre att ställa specifika frågor med matematiskt innehåll som inkluderar alla elever och som får dem att komma vidare. Ett aktivt lyssnande är också viktigt. Genom att lyssna på hur andra tänker kring exempelvis problemlösning kan eleverna också stöttas att utveckla sitt eget lärande.

Hur kom det sig att du intresserade dig för just matematisk dialog?

– Jag har själv jobbat som matematiklärare under många år och intresserat mig för hur elever kan stimuleras att bli mer aktiva i matematikämnet. Jag har också funderat mycket på hur lärare tillsammans i sitt kollegiala lärande kan utveckla undervisningsmetoder för att stötta eleverna på ett bättre sätt.

Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap diskuteras ofta i skoldebatten – vad tror du att matematisk dialog kan bidra med i ett större perspektiv?

– Min studie mäter inte elevernas kunskapsresultat men det ligger nära till hands att tro att en mer aktiv och dialoginriktad undervisning är positivt för lärandet. Det är också viktigt att bygga broar mellan forskningen och professionen. Min studie är ett exempel på hur forskare och lärare kan samarbeta för att tillsammans utveckla nya undervisningsmetoder. Mitt fokus har varit matematik men jag tror att upplägget med fördel hade kunnat användas även i andra ämnen.  

Text: Jessica Bloem

Mer information om disputationen och livesändningslänk finns på den engelska webbsidan.

Läs hela avhandlingen