Det här evenemanget har redan passerat
Yubexi Correa

Välkommen till Yubexis disputation! Evenemanget hålls på engelska.

Avhandlingens titel: Role of lipoprotein structure and dynamics in disease development: From
atherosclerosis to Covid 19.

Läs mer om Yubexi Correas disputation i vår engelska kalender