Välkommen på docentföreläsning med Felix Roosen-Runge

Titel: “X-ray and neutron scattering in protein science - what, how, why?"
Föreläsningen hålls på engelska.

Läs mer om Felix's forskning

För Zoomlänk, kontakta Ninna Berg Gagnon