Välkommen till Tina Askanius docentföreläsning. Titeln är “From Feminist Mobilizations to Neo-Nazi Organizations: Personal, Political  and Polemic Reflections on Studying Social Movement Media Practices.”

Föreläsningen hålls på engelska.

Läs mer om föreläsningen i vår engelskspråkiga kalender