Det här evenemanget har redan passerat

Välkommen till docentföreläsning!

My Lilja, universitetslektor på institutionen för kriminologi håller sin docentföreläsning med titeln: ”Att forska inom narrativ kriminologi – möjligheter och utmaningar”.

Vänligen kontakta kriminologi@mau.se för att ta del av Zoomlänk.