Utbildningshistoria, makt och styrning –  att ställa frågor med Foucault

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i olika utbildningshistoriska problemområden kring makt och styrning,Thom lyfter på vilka sätt ett Foucauldianskt perspektiv kan vara fruktbart att använda inom dessa områden. Det handlar om såväl enskilda social praktiker som om mer övergripande epistemologiska frågor där själva kunskapens tillblivelse och sanningsanspråk är det centrala. I föreläsningen lyfts vilken typ av frågor som blir centrala och vilka som inte blir det från detta perspektiv.