Det här evenemanget har redan passerat

Vedrana Vejzovic ger sin docentföreläsning ”Barns och ungas hälsa i fokus".

Välkomna!