Det här evenemanget har varit

Välkomna till en docentföreläsning med Catrine Andersson, universitetslektor på Institutionen för socialt arbete. Föreläsningen har titeln; Sex, kärlek och socialt arbete. Kontakta malin.idvall@mau.se för att få tillgång till zoom-länk.