Det här evenemanget har varit

Välkomna till föreläsningen Jämlikare hälsa och vård – från hälsogeografi till medborgarforskning

Docentföreläsning med Margareta Rämgård, universitetslektor på institutionen för vårdvetenskap.

Delta på föreläsningen online via Zoom 

Läs mer om Margareta Rämgårds forskning