Det här evenemanget har varit

Välkomna till en docentföreläsning online med Fil. dr. Evaggelia Papia, tandtekniker och universitetslektor.

Evaggelia Papia är knuten till Sektion 2 och forskar inom ämnet materialvetenskap och teknologi. Hon är även programansvarig för tandteknikerutbildningen.

Länk till livestream