Vi återkommer med nytt datum för föreläsningen.

Digital kompetens och text i en digital tid – möjligheter och utmaningar med digitaliserad utbildning

Docentföreläsning av Anna-Lena Godhe, Fakulteten för lärande och samhälle.

Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet. Anna-Lena har också arbetat med skolutveckling på kommunal nivå och t.ex. lett forskningscirklar om språkutveckling i ämnesundervisningen.