Docentföreläsning med Elisabeth Mangrio, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap.

Samhället strävar efter att invånarnas hälsa och deras hälsovård ska vara jämlik och på lika villkor. Frågan är om den är det. Sverige har under de senast åren tagit emot ett stort antal migranter. Varje migrant är unik och har olika hälsobehov och erfarenhet av hälsovården. I föreläsningen kommer olika aspekter av hälsoläget bland våra nyanlända migranter i Skåne att lyftas, samt hur våra nyanlända får del av och upplever hälsovården i Skåne.

Efter föreläsningen bjuder Institutionen för vårdvetenskap in till mingel.