Docentföreläsning: Eva Wennås Brante

Titel: Sök brett, sök djupt, sök sakta.

Pedagogiska utmaningar med att undervisa i digital informationssökning. Centralt för att vara en engagerad samhällsmedborgare är förmågan att att kunna bedöma trovärdigheten i digitala texter samt förmågan att kunna ställa samman motstridiga budskap till en helhet. Alla som sysslar med att utbilda ungdomar har ett ansvar för att undervisning stöttar elever i att utveckla sök- och utvärderingsstrategier i digitala miljöer. I föreläsningen diskuteras via exempel från genomförda studier vad som kan karaktärisera en sådan undervisning.