En docentföreläsning med titeln Organizational resilience: Past, present and future.

Föreläsningen hålls på engelska, läs mer här.

 

Föreläsningen hölls digitalt via Zoom.

Anslut med webbläsare: https://mau-se.zoom.us/j/927489012 

Anslut i Zoom-appen: meeting ID 927489012