Docentföreläsning med Charlotta Holmström: Sexualitetsforskning inom socialt arbete – några empiriska exempel.