Välkomna till docentföreläsning med Karin Örmon, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap. Titel:Våld i nära relationer - Ett livsförloppsperspektiv