Docentföreläsning: Paula Mulinari

Det villkorade arbetet och arbete som villkor

Lönearbete är centralt i skapande av ojämlikheter. Idag villkorar arbete också rätten till välfärd och medborgarskap i allt större utsläckning. Inspirerad av genusvetenskapliga och intersektionella teorier om arbete, ojämlikheter och motstånd diskuteras i denna föreläsning vikten av forskning kring arbete, klass och ekonomi.

 

Paula Mulinari

Paula Mulinari är universitetslektor i Socialt arbete vid fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö universitet.