Välkommen till Peter Håkanssons docentföreläsning med titeln "No Escape from Balkan – Investigating Spatial Inequalities in Scandinavia and South East Europe."

Läs mer om Peter Håkanssons forskning