Odont dr Ann-Marie Roos Jansåker ger docentföreläsning med titeln ”Tjugo år med peri-implantit – Vad hände?”.

Odontologiska fakulteten, Sektion 2, ämne parodontologi.

Föreläsningen hålls på svenska. 

Delta i föreläsningen på zoom