Halvtidsseminarium med Dawan Raoof, Institutionen för socialt arbete.

Granskare: Veronica Alm Bucar, Lunds universitet