Doktorandseminarium: Linnéa Lindemann, Institutionen för socialt arbete.