Slutseminarium med Tove Samzelius, Institutionen för Socialt arbete.

Titel: "Family homelessness and poverty in Sweden: A single mother perspective"

Kommentator: Ingrid Sahlin, professor, Socialhögskolan, Lunds universitet

Ordförande och huvudhandledare: Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö universitet