Planseminarier för Julie Holeksa & Camilla Ivarsson, Institutionen för socialt arbete.