Välkommen till seminarium med Björn Östbring, doktorand vid Linköpings uiversitet. 

Titel: En analysram för migrationens politiska teori. 

Sammanfattning

Inom liberal politisk teori angående migrationsfrågor går det att skönja en tydlig konfliktlinje mellan universalister (exempelvis Joseph Carens) och liberala nationalister (exempelvis David Miller). Inom politisk teori i allmänhet finns även en djupare skiljelinje kring hur politisk teori bör bedrivas och vad dess syfte är. Det är en metodologisk och metateoretisk debatt: bör normativ teori hålla sig nära den aktuella kontexten, för att vara relevant här och nu, eller bör den i hög grad frigöra sig från denna kontext för att på ett mer grundläggande plan utvärdera och kritisera aspekter av den aktuella världen som annars indirekt blir legitimerade som ofrånkomliga. Jag kommer att presentera ett sätt att kombinera dessa två dimensioner – ett försök att tydliggöra hur olika argument och ståndpunkter kan analyseras både normativt och metateoretiskt.

Om Björn Östbring

Björn Östbring har en Fil. dr i statsvetenskap. Nyligen disputerad vid Lunds universitet med avhandlingen ”Migrationspolitiska dilemman. Om idealism och realism i liberal politisk teori