Välkommen till examenshögtid för kandidatprogrammen Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och Socialpsykiatri.

Program

Prefekt Maria Hjortsjö inleder examenshögtiden

Sångframträdande TAKK-kören

Tal Studentkåren Oscar Hylén

Avtackning studenter och utdelning av gåva

Sångframträdande TAKK-kören

Lärartal Svante Lingärde & Karin Ingvarsdotter

Högtiden avslutas

Anmälningslänk för studenter - anmäl dig senast 31 maj