Porträtt av Vladimir Gelman

Why Russia Fails: Origins of the Ukrainian Catastrophe

Välkommen till en föreläsning av Vladimir Gelman, professor vid Aleksanteriinstitutet, Helsingfors universitet och nybliven medlem av RUCARR:s Advisory Board. "Why Russia Fails: Origins of the Ukrainian Catastrophe" är också ämnet för hans kommande bok. 
Föreläsningen är ett samarbete med Global Europe & International Cooperation (GEIC).

Vladimir Gelmans expertområden inkluderar rysk och postsovjetisk politik och styrning i ett teoretiskt och jämförande perspektiv. Detta med särskild tonvikt på den politiska regimens funktionssätt, på politiska institutioner, policyskapande, val- och partipolitik samt på regional och lokal förvaltning.

Vladimir Gelmans senaste bok är The Politics of Bad Governance in Contemporary Russia (University of Michigan Press, 2022). Tidigare titlar: Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes (University of Pittsburgh Press, 2015) och Authoritarian Modernization in Russia: Ideas, Institutions, and Policies (Routledge, 2017). Han har också skrivit vetenskapliga artiklar i Post-Soviet Affairs, International Political Science Review, East European Politics, och andra tidsskrifter.

Russia, Ukraine and the Caucasus Regional Research (RUCARR)

Forskningen inom RUCARR vid Malmö universitet, handlar om politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra relationer av betydelse, inom och mellan Ryssland, Ukraina och Kaukasien, samt mellan angränsande stater.

Mer om forskningen vid  RUCARR

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 november. 

Anmäl dig till eventet (formulär)