Studenter från kandidatprogrammet visuell kommunikation har producerat film på temat sexuellt våld och hot mot kvinnor och flickor.

Det är ett samverkansprojekt mellan K3 Media Lab och Freezonen, Brottsoffer- och Kvinno/Tjejjouren i sydöstra Skåne. Studenter har tagit fram en kortfilm på ämnet sexuellt våld och hot mot kvinnor och flickor. 

Freezonen har erhållit stadsbidrag från Skolverket för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan och för att kompetensutveckla yrkesverksamma. I samband med visningen arrangeras ett lunchsamtal med Susanna Udvardi, verksamhetsledare Freezonen om sexuella trakasserier, normer, civilkurage och skolans roll.

Utställningen ger en bakgrundsbild till tematiken. Freezonen och K3 har producerat utställningen.

Filmen ska användas i Freezonens verksamhet för att komma i kontakt med till exempel våldsutsatta och som en inledning av samtal i gymnasieskolor. En prissumma om 10.000 kr går till ett filmprojekt.

Om FreeZonen

Freezonen, Brottsoffer- och Kvinno/Tjejjouren i sydöstra Skåne är en ideell kvinnojour, tjejjour, brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn:

  • ger stöd till alla våldsutsatta, oavsett kön
  • arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser
  • arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Projektansvarig och kontakt

Gunnel Pettersson
Konstnärlig lektor i rörlig bild
K3, inst för konst, kultur och kommunikation
Malmö Universitet
205 06 Malmö
+ 46 70 615 02 54