Financialisation of housing in the global north and south

Under våren genomför Institutionen för urbana studier och Institutet för studier i Malmös historia en serie föreläsningar under rubriken "Open Urban Seminars". Varje föreläsning följs upp av gemensamt publiksamtal utifrån ämnet. Föreläsningarna hålls på engelska eller svenska.

Läs mer om föreläsningen på vår engelskspråkiga webbplats