Det här evenemanget har redan passerat
Studenter deltar i idrottslektion

I mötet mellan fitnessrörelsens naturliga kroppsfokus och vad som kan beskrivas som de bildbaserade sociala mediernas inneboende objektifieringslogik föds en potentiellt destruktiv tendens. Den digitala fitnesskulturen – även kallad fitspiration – har haft ett stort genomslag de senaste åren. Idag är subkulturen en av de mest framträdande på Instagram och attraherar användare från hela världen. Liksom inom sociala medier generellt är tonårstjejer och unga kvinnor överrepresenterade inom fitspiration.

Hur ska vi egentligen förstå den kroppcentrerade bildekonomi som vuxit sig så stark på Instagram? Träningsbilder under de populära hashtaggarna ”fitspo” och ”fitspiration” ska inspirera till träning och hälsa, men bilderna kan få motsatt effekt. Ny forskning skildrar en mediekultur genomsyrad av självsexualisering, där förutsättningarna för en ohämmad narcissism frodas. Konsekvenserna är bland annat försämrade självförtroenden, negativa kroppsuppfattningar, samt ökad ångest och mental ohälsa. I jakten på perfektion föds ett bekräftelsebehov som inte kan mättas.

Unga människor löper idag allt större risk att bli påverkade av den sexualiserade kroppskulturen, i en tid då deras kropps- och självbild är särskilt sårbar. Incitamenten är därför stora för att skapa ökad medvetenhet bland yngre om de potentiellt negativa sidorna av fitspiration.

Aurélien Daudi, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, bedriver filosofisk forskning om fitnesskulturen på sociala medier och redogör för sin forskning inom området.