Det här evenemanget har varit

Föreläsningens titel: Ungdomar, sociala miljöer och brottskarriärer Föreläsare: Marie Torstensson Levander är seniorprofessor vid Institutionen för kriminologi och har lång erfarenhet av forskning om brottslighet både som ett individ, områdes och samhällsproblem. Hon leder för närvarande det longitudinella projektet Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS) i samarbete med forskare vid University of Cambridge, UK.

Projektet vill besvara frågan: Vilka barn och ungdomar, dvs. med vilka egenskaper och erfarenheter, i vilka slags sociala miljöer löper störst risk att utveckla kriminalitet och andra sociala problembeteenden och varför?” Hennes forskning omfattar också studier av könsskillnader och brott, psykisk ohälsa & brott, polisens arbete, stadsmiljö, brott och trygghet samt brottsprevention.