Kultur-språk-medier (KSM) och Svenska med didaktisk inriktning (Smdi) bjuder in till en öppen föreläsning på engelska med professor Neil Selwyn, Monash University, Melbourne.

Titel: What every teacher needs to know about digital technology ... From 'state-of-the art' to 'state-of-the-actual'

Neil Selwyn har publicerat en mängd artiklar och böcker där han förhåller sig kritisk till digitaliseringen av skolan. Han har även varit gästprofessor i Sverige och är därför väl förtrogen med skolsystemet här. I föreläsningen utgår han ifrån såväl sin egen som andras forskning om vad digitaliseringen av skolan innebär. Alla är välkomna till mingel efter föreläsningen i B331.

Välkomna!