Flykten över sundet

Den 1 oktober är det är 79 år sedan ”flykten över sundet” då nästan alla Danmarks 7800 judar lyckades fly undan den nazistiska ockupationsmakten i landet. Många ställde upp i den enorma aktionen, både på den svenska och danska sidan. Solidariteten över sundet var stark. Därför inbjuder föreningen Malmös kämpande historia till en eftermiddag med seminarier och efterföljande minnesmanifestation lördag 1 oktober.

Föreläsningar på Malmö universitet

Orkanen sal D131, Nordenskiöldsgatan 10.

16.00: ”Räddningen av de danska judarna hösten 1943”, Karin Kvist Geverts Karin Kvist Geverts är docent i historia och har forskat om Sverige och Förintelsen, antisemitism och minnet av Förintelsen under efterkrigstiden. Hon är föreståndare för IHRS (Institute for Holocaust Research in Sweden) som är ett oberoende forskningsinstitut som etablerats för att bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter, med ett särskilt fokus på material och ämnen av relevans för Sverige. Bakom IHRS står en ideell stiftelse som grundats av Joel och Ulrika Citron som båda är barn till överlevande som kom till Sverige efter Förintelsen.

Läs mer IHRS

17.15: Fika

17.30: Jag var länge hängande, Sara Glaser Om Sara Glaser: ”Min pappa kom till Höganäs från Gilleleje den 5 oktober 1943. Farmor, farfar, pappa och hans lillebror. Den yngsta brodern lämnades i Köpenhamn.”

18.00: Manifestation vid Malmö inre fyr, Universitetsbron Tal och minnesstund.

18.30: Avslutning Arrangemanget genomförs av föreningen Malmös kämpande historia tillsammans med ABF Malmö, Institutet för Malmös historia vid Malmö Universitet, Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne samt Svenska institutet för förintelseforskning