Det här evenemanget har redan passerat
Porträttfoto av Åsa Nilsonne. Bildkollage.

En bred och populärvetenskaplig inledning på föreläsningsserien om Mindfulness ges av Åsa Nilsonne, en av mindfulnesspionjärerna som införde läran i Sverige och i vården. Åsa är en spännande föreläsare som talar utifrån både forskning och praktisk erfarenhet.

Åsa pratar om hur den moderna mindfulnessforskningen och praktiken ser ut, om aspekter av mindfulness som ibland kommer i skymundan: etiken och filosofin, och även om hur mindfulness kan hjälpa oss i utmaningen att förhålla oss till den smärta som är en oundviklig del av alla människors liv.

Universitetets medarbetare och studenter samt allmänheten är varmt välkomna till Mindfulness – då, nu och imorgon! Ingen föranmälan.

Se livestreamad föreläsning här

Medverkande

Föreläsare

Åsa Nilsonne är psykiater, professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, författare till en rad uppmärksammade böcker, romaner såväl som facktitlar inom mindfulness och dialektisk beteendeterapi, DBT. Åsa är också en flitigt anlitad föreläsare.

Mer om Åsa Nilsonne på hennes webbplats

Moderator

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia vid Malmö universitet. Susanna har sin bakgrund inom ekonomisk historia, men har undersökt idrotten ur både historiska och nutida perspektiv. Särskilt fokus har riktats mot barn- och ungdomsidrottens förändringar samt idrotten ur ett genusperspektiv. Susanna är ordförande för Centrum för idrottsforskning och ordförande för den svenska Antidopingstiftelsen.

Sedan mer än 30 år tillbaka är Susanna även aktiv som ledare och utövare av Taichi chuan där medveten närvaro tränas i rörelse.

Föreläsningen hålls här:

Niagara, sal NI:B0E15

Föreläsningsserie

Genom donation möjliggör Agartha AB, ett Malmöbaserat och familjeägt investmentbolag, att Malmö universitet kan stärka sin forskning inom mindfulness.

Agartha_frg.jpg

Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för idrottsvetenskap på Malmö universitet som under 2023 kommer att arrangera flera olika aktiviteter inom ämnet.

Förutom föreläsningsserien, som är öppen för allmänheten, blir det nätverksmöten för branschen och forskningsöversikter som behandlar forskning om hur mindfulnessträning använts i idrotten och skolan, samt forskning om idétradition och receptionen av mindfulness.

14 april

Philippe Goldin, psykolog och hjärnforskare från UC Davis i USA och Lunds universitet samt Karin Moesch, idrottspsykolog på Malmö universitet föreläser om hur hjärnan påverkas av mindfulnesspraktiker och hur dessa används i idrotten.

Läs mer i den engelska kalendern

25 maj

Vårens sista föreläsning ger en fördjupning i mindfulness som idétradition med hjälp av religionshistoriker Katarina Plank från Karlstad universitet.