Det här evenemanget har redan passerat
Katarina Plank

Religionshistorikern Katarina Plank ger vårens tredje föreläsning i serien om mindfulness. Föreläsningen handlar om hur meditation genom åren blivit allmänt tillgänglig. Från att ha varit något som skogsmunkar i Asien ägnat sig åt till att nu läras ut brett inom skolor och sjukvård i västerländska länder. Men är det samma slags mindfulness som lärs ut i dessa olika sammanhang? Vilka risker ser mindfulnessforskningen med meditation?

Universitetets medarbetare och studenter samt allmänheten är varmt välkomna till Mindfulness och meditation: terapi, personlig utveckling och religiös praktik. Ingen föranmälan.

Medverkande

Föreläsare

Katarina Plank är docent i religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon forskar om samtida buddhism och vad som sker i olika kulturmöten, som till exempel när tidigare religiösa praktiker används i nya sammanhang som inom sjukvården.

Hennes avhandling från 2011 handlar om buddhistisk meditation, och 2014 kom antologin Mindfulness – tradition, tolkning, tillämpning. Ett av hennes pågående forskningsprojekt handlar om hur österländska praktiker som mindfulness och yoga används i kristna miljöer.

Läs mer om Katarina Plank på Karlstads universitets webbplats

Moderator

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia vid Malmö universitet. Susanna har sin bakgrund inom ekonomisk historia, men har undersökt idrotten ur både historiska och nutida perspektiv. Särskilt fokus har riktats mot barn- och ungdomsidrottens förändringar samt idrotten ur ett genusperspektiv. Susanna är ordförande för Centrum för idrottsforskning och ordförande för den svenska Antidopingstiftelsen.

Sedan mer än 30 år tillbaka är Susanna även aktiv som ledare och utövare av Taichi chuan där medveten närvaro tränas i rörelse.

Se föreläsningen här

 

Föreläsningsserie

Genom donation möjliggör Agartha AB, ett Malmöbaserat och familjeägt investmentbolag, att Malmö universitet kan stärka sin forskning inom mindfulness.

Agarthalogo.jpg

Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för idrottsvetenskap på Malmö universitet som under 2023 kommer att arrangera flera olika aktiviteter inom ämnet.

Förutom föreläsningsserien, som är öppen för allmänheten, blir det nätverksmöten för branschen och forskningsöversikter som behandlar forskning om hur mindfulnessträning använts i idrotten och skolan, samt forskning om idétradition och receptionen av mindfulness.

Läs mer om universitetets kunskapshub om mindfulness 

14 april

Philippe Goldin, psykolog och hjärnforskare från UC Davis i USA och Lunds universitet samt Karin Moesch, idrottspsykolog på Malmö universitet föreläser om hur hjärnan påverkas av mindfulnesspraktiker och hur dessa används i idrotten.

Mer i den engelska kalendern

Tidigare föreläsning

I mars hölls seriens första föreläsning Mindfulness – då, nu och imorgon, av Åsa Nilsonne. Åsa är en av mindfulnesspionjärerna som införde läran i Sverige och i vården.

Under föreläsningen pratade hon om hur den moderna mindfulnessforskningen och praktiken ser ut, om aspekter av mindfulness som ibland kommer i skymundan: etiken och filosofin, och även om hur mindfulness kan hjälpa oss i utmaningen att förhålla oss till den smärta som är en oundviklig del av alla människors liv.

Se föreläsningen i efterhand   

Föreläsningsserie