Henrik Hartman, docent i fysik, Malmö universitet, föreläser på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg.

Atomen - vår spion i universum

Atomerna finns överallt i universum och berättar om sin omgivning genom ljuset de skickar ut. Genom att fånga in ljuset med stora teleskop kan vi bestämma temperatur och kemiska sammansättningen i stjärnan eller på planeten där atomen befinner sig. Nyckeln är att dela upp ljuset i dess färger där varje atomslag har sitt fingeravtryck.

Forskartorgets program och biljettinformation