Pernilla Ouis, biträdande professor, Malmö universitet, föreläser på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg.

Sexualitet och migration

Ämnen som migration och sexualitet är svåra att prata om var för sig, och tillsammans blir det ännu mer komplext. I samhällsdebatten handlar sexualitet och migration ofta om laddade frågor som hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Men ämnet rymmer, förutom olika kulturella synsätt på sexualitet och familj, många andra viktiga aspekter som äktenskapsmigration, människohandel, HBTQ-frågor, sexualkunskap och ekonomisk marginalisering. Migranter kan vara både förövare och offer och det finns en stor sexuell riskutsatthet inom gruppen. Detta komplexa fält behöver yrkesverksamma som möter migranter i sitt arbete kunna hantera och ha nyanserad kunskap om.

Forskartorgets program och biljettinformation