Fredrik Alvén, lektor i historia och historiedidaktik, Malmö universitet, föreläser på Forskartorget i Göteborg.

Skolans fostran av den gode medborgaren

Skolan har alltid haft ett fostransuppdrag med mål att skapa välfungerande medborgare. När politiker och debattörer har formulerat denna uppgift har de ofta involverat uppfattningar om dåtid och samtid samt visioner om framtiden. En analys av skolpolitiska dokument 1811–2011 ger en varierande bild av vem den gode medborgaren har varit olika tider.

Forskartorgets program och biljettinformation