Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap, Malmö universitet, föreläser på Forskartorget på Bokmässan i Göterborg.

Arbetarpoeten Stig Sjödin

Stig Sjödin (1917–1993) var en av de mest betydande svenska poeterna under 1900-talet. I professor Magnus Nilssons nya bok Kampdiktare i folkhemmet står arbetarförfattaren Sjödin, med sina skildringar av arbete och klass, i centrum. Dessutom avtäcks en bortglömd del av svensk litteraturhistoria, nämligen den som publicerades i fackföreningspressen.

Forskartorgets program och biljettinformation