Under detta allmänna seminarium kommer Linda Lill, Pernilla Ouis och Jonna Sandin att presentera delar av sin rapport ”Forskning baserad på medaktörer och medskapande – forskningscirkeln som vetenskaplig metod”. Den analytiska blicken i detta seminarium är främst riktad mot forskningscirkeln som vetenskaplig metod och de potentialer ett sådant vetenskapligt förfarande kan ha i forskningen inom socialt arbete.