Välkommen till seminarieserien Forskning kring polis

Vid seriens första seminarium för hösten berättar universitetslektor Andreas Anderberg vid Malmö universitet om en alltmer fragmenterad straffrätt och de utmaningar det innebär för polisen.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till andreas.anderberg@mau.se senast kl. 10.00 den 29 september.

Om seminarieserien

Polisens arbete ska vara kunskapsbaserat, men den polisrelaterade forskningen i Sverige är eftersatt och det behövs mer och fördjupade undersökningar om svenskt polisiärt arbete och verksamhet. Vidare behöver befintlig forskning lyftas fram och göras tillgänglig. Enheten för polisiärt arbete, Malmö universitet, bidrar till detta genom seminarieserien ”Forskning kring polis”. Inom seminarieserien diskuteras aktuell polisrelevant forskning, både sådan som bedrivs på den egna enheten/universitetet och med inbjudna gäster. 

Seminarierna äger rum onsdagar kl. 13.15–14.30 tre till fyra gånger per termin. Under hösten 2021 är seminarieserien digital.