Misstänkt skottlossning på västra Hindbyvägen i Malmö. Ett flertal polispatruller skickades till platsen.

Välkommen till seminarieserien Forskning kring polis

Vid detta seminarium berättar doktorand Alexander Jansson & amanuens Sandra Krugly på Malmö universitet om forskningsprojektet ”Polisen – fysisk förmåga och hälsa”.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till andreas.anderberg@mau.se senast kl. 10.00 den 27 oktober.

Om seminarieserien

Polisens arbete ska vara kunskapsbaserat, men den polisrelaterade forskningen i Sverige är eftersatt och det behövs mer och fördjupade undersökningar om svenskt polisiärt arbete och verksamhet. Vidare behöver befintlig forskning lyftas fram och göras tillgänglig. Enheten för polisiärt arbete, Malmö universitet, bidrar till detta genom seminarieserien ”Forskning kring polis”. Inom seminarieserien diskuteras aktuell polisrelevant forskning, både sådan som bedrivs på den egna enheten/universitetet och med inbjudna gäster. 

Seminarierna äger rum onsdagar kl. 13.15–14.30 tre till fyra gånger per termin. Under hösten 2021 är seminarieserien digital.