Det här evenemanget har redan passerat
Forskning på tapeten

Gunnhildur Lily Magnusdottir - docent i statsvetenskap och biträndade prefekt vid Globala Politiska Studier

Benedict Singleton - Globala Studier, postdoktor Göteborgs universitet.

Gunnhildur och Benedict belyser i sin forskning bl.a. sociala perspektiv i klimatfrågan och har bland annat adresserat klimatfrågan utifrån sociala skillnader såsom kön, klass, ålder, utbildning och geografisk plats.

I Forskning på tapeten berättar de om sin text: "Take a ride into the danger zone:
Assessing path dependency and the possibilities for instituting change at two Swedish government agencies" (i Annica Kronsell & Gunnhildur Lily Magnusdottir (2021). Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States) och om vilken tidigare forskning som inspirerat dem och lett fram till texten.

Presentation och samtal hålls på engelska och är öppet för alla.

Ingen anmälan krävs.

 

Forskning på tapeten – tema nya perspektiv i klimatforskning

Hösten 2021 kommer Forskning på tapeten handla om nya perspektiv i klimatforskning.

Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning vid Malmö universitet. En nypublicerad artikel introduceras av författaren/författarna genom en presentation, ett samtal och en digital utställning kring artikeln.

Med Forskning på tapeten vill Malmö universitetsbibliotek lyfta fram Malmö universitets forskare och ge insikt i vilka texter som inspirerat dem och som berikat deras forskning. Forskare, studenter och övrig personal på Malmö universitet är varmt välkomna på höstens seminarier som görs i samarbete med Malmö universitets hållbarhetsutvecklare Anna Bruun Månsson.