Forskning på tapeten med Patrik Baard

Patrik Baard är postdoktor på Globala Politiska Studier. Patrik har disputerat i filosofi och gör nu sin andra post-doc vid GPS. Där fokuserar han på rättvisefrågor i konstruerandet och analyserandet av energiscenarier.

I Forskning på tapeten berättar han om sin text: "Conflicting advice: Resolving conflicting moral recommendations in climate and environmental ethics" (i Walsh, Z., and Henning, B. (eds.) Climate Change Ethics and the Non-human World) och om vilken tidigare forskning som inspirerat honom och lett fram till texten.

Presentation och samtal hålls på engelska och är öppet för alla.

Ingen anmälan krävs.

 

 

Forskning på tapeten – tema nya perspektiv i klimatforskning

Hösten 2021 kommer Forskning på tapeten handla om nya perspektiv i klimatforskning.

Forskning på tapeten synliggör aktuell forskning vid Malmö universitet. En nypublicerad artikel introduceras av författaren/författarna genom en presentation, ett samtal och en digital utställning kring artikeln.

Med Forskning på tapeten vill Malmö universitetsbibliotek lyfta fram Malmö universitets forskare och ge insikt i vilka texter som inspirerat dem och som berikat deras forskning. Forskare, studenter och övrig personal på Malmö universitet är varmt välkomna på höstens seminarier som görs i samarbete med Malmö universitets hållbarhetsutvecklare Anna Bruun Månsson.