FORUM Sexuell hälsa: Äldre och sexualitet

Varmt välkommen till en föreläsning på temat äldre och sexualitet!

Eftermiddagen inleds med en presentation av Linn Sandberg, docent i genusvetenskap och forskar om äldres sexualitet. Hon har bland annat forskat om manlighet, sexualitet och åldrande, sexuella och intima relationer vid demenssjukdom, samt hur personal inom äldrevård och omsorg förhåller sig till sexualitet. Hon är tillsammans med Suzann Larsdotter redaktör för antologin Äldres sexualitet: hälsa rättigheter och njutning (2022). Föreläsningen lyfter forskningsläget kring äldres sexualitet och sexuella hälsa samt vad begreppet sexuella rättigheter innebär i relation till äldre. Sandberg lyfter också vilka erfarenheter och tankar kring sexualitet som finns bland vård- och omsorgspersonal och vad äldre önskar i mötet med yrkesverksamma.

Därefter följer en presentation av Suzann Larsdotter, leg. hälso och sjukvårdskurator och aukt. specialist i klinisk sexologi med lång erfarenhet av att föreläsa för seniorer och professionella som arbetar med äldrefrågor. Föreläsningen kommer lyfta hur det för äldre personer ibland kan vara svårt att tillvarata sina sexuella rättigheter, exempelvis vid sjukdom eller vid boende på någon form av äldreboende. Därför finns ett stort behov att professionella som möter äldre behöver få tillgång till mer kunskap, konkreta verktyg och möjlighet att granska de begränsande normer som råder.

Föreläsningen är kostnadsfri och en del av föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa som arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan

Föreläsningen kommer att vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna är begränsade i salen, först till kvarn gäller. Anmälan är öppen fram till den 3 december. 

Anmälan för att delta på plats
Anmälan för att delta digitalt

Har du frågor om föreläsningen eller om anmälan? Maila då till marie.e.karlsson@mau.se