OBS! Föreläsningen är fullbokad. Vill du stå i kö för att få komma? Maila då till charlotta.holmstrom@mau.se

Anders Lindbäck är legitimerad barnmorska på Ungdomsmottagningen i Helsingborg. Han är nybliven barnmorska men har arbetat sedan flera år som sjuksköterska och då främst med STI och andrologi. Andrologi är ett brett kunskapsfält och under den första timmen blir det fokus på den grundläggande anatomin och fysiologin samt undersökning och vanliga fynd.

Tommy Pherson arbetar som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen och är doktorand i Socialmedicin på Göteborgs universitet, där han forskar om föreställningar om maskuliniteter bland vårdpersonal som arbetar med mäns sexuella hälsa. Under föreläsningen kommer Tommy att prata om män, manlighet och olika former av maskulinitet i relation till hälsa och normer.

Föreläsningen är gratis och vi bjuder på fika i pausen.

Varmt välkomna!

FORUM Sexuell hälsa

FORUM Sexuell hälsa är en föreläsningsserie som anordnas av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne. Föreläsningsserien finns till för att sprida kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utifrån ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv. 

Frågor? Kontakta Charlotta Holmström


email icon charlotta.holmstrom@mau.se