FORUM Sexuell hälsa: Elevhälsovård och sexualitet

Varmt välkommen till en kostnadsfri föreläsning inom serien FORUM Sexuell hälsa på temat elevhälsa och sexualitet!

Elevhälsan har en unik möjlighet att nå unga i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Anna Arvidsson, Anette Grander och Malin Lindroth genomfört en kartläggning av elevhälsans arbete med att främja SRHR och förebygga HIV och STI. 33 skolsköterskor, skolkuratorer, enhetschefer för elevhälsan och rektorer från hela landet intervjuades. Under eftermiddagens första del kommer resultatet från studien att presenteras, och förslag för framtiden att diskuteras. Malin Lindroth är skolsköterska och docent i hälsa och samhälle. Anna Arvidsson är socionom och doktor i medicinsk vetenskap, samt har en master i sexologi. Båda arbetar som lärare och forskare på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Anette Grander har en bakgrund som socionom och beteendevetare och arbetar just nu som projektledare i RFSU Malmö med framför allt personalutbildningar riktade till socialarbetare och skolpersonal.

Därefter följer en gemensam presentation av Åse Werner och Maricken Larsson. Åse Werner är fil.mag. i folkhälsovetenskap och master i sexologi. Hon arbetar som utbildningssamordnare inom sexualitet, samtycke och relationer i Lunds kommun samt som utbildare på RFSL Utbildning. Åse ansvarar för att stötta och utbilda lärare och personal i Lunds kommuns skolor inom ämnesområden som knyter an till SRHR. Maricken Larsson, har bakgrund som grundskollelärare samt förskolepedagog och har drivit normkritiskt utvecklingsarbete där under många år. Hen arbetar nu med pedagogisk utveckling av sexualundervisning. Både som processledare på Pedagogisk Inspiration för att öka kvaliteten i Sexualitet, samtycke och relationer inom Malmö Stads utbildningsförvaltningar, samt genom metodutveckling tillsammans med barn för projektet Expedition Hälsa på jämlikt.nu. Tillsammans kommer de att lyfta praktiken inom skolornas arbete med sexualitet, samtycke och relationer och implementeringen av de nya läroplansändringarna kring ämnesområdet, med fokus på elevhälsans arbete. Detta gör de utifrån sina erfarenheter av utvecklingsarbetet ute i verksamheterna, samt de tankar de tagit del av från lärare och personal inom elevhälsoteam.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan

Föreläsningen kommer att vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna är begränsade i salen, först till kvarn gäller. Har du frågor om föreläsningen eller om anmälan? Maila ida.hall@mau.se.

Anmäl dig att närvara på plats

Anmäl dig att närvara digitalt

Varmt välkommen att anmäla dig!