Abstrakt bild med färger, blommor och mönster

Varmt välkommen till en kostnadsfri föreläsning inom serien FORUM Sexuell hälsa på temat heder och sexualitet! 

Eftermiddagen inleds med en presentation av Hanna Cinthio, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och delaktig som forskare i den hittills största kartläggning av hedersrelaterad problematik som genomförts i Sverige. Den visade bland annat att många unga i de tre storstäderna lever med krav och förväntningar från familj och släkt kopplat till sex och relationer. Hanna har under mer än tjugo år arbetat med frågor som rör oskulds- och kyskhetsnormer i hederskontexter. Under förra året handledde hon en undersökning som RFSU genomförde bland ungdomar med egen erfarenhet av hedersnormer för att få veta mer om deras upplevelser av sexualupplysning. Med utgångspunkt i denna och andra studier kommer Hanna att prata om olika perspektiv på sexualiteten i hederskontexter, och om hur vi kan förstå villkoren och behoven hos unga som växer upp mellan skilda och ibland motstridiga sexualitetsparadigm. Det blir en genomgång av olika begrepp och fenomen som är viktiga att ha förståelse för i det kliniska arbetet.

Därefter följer en presentation av Salar Shalmashi, socionom och legitimerad psykoterapeut, samt auktoriserad klinisk sexolog och sexualupplysare. Salar har arbetat med hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) och dess kopplingar till sexualitet och jämställdhet under många år. I sitt arbete har han försökt bidra till att stärka och sprida kunskap om HRVF och sexuell hälsa hos vårdgivare, studenter och patienter genom utbildningar, föreläsningar, projektarbete, rådgivning och psykoterapi. Han vill i sitt arbete motverka normer som begränsar och förtrycker och arbetar för människors självklara rätt till kunskap och stöd. Salar har arbetat på ungdomsmottagningar, Stockholms mansmottagning och de senaste 7 åren på RFSU kliniken i Stockholm. Föreläsningen kommer att ha fokus på hur personer inom människobehandlande yrken kan arbeta i möten om heder och sexualitet.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan

Föreläsningen kommer att vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna är begränsade i salen, först till kvarn gäller. Länk för digital närvaro skickas till de som anmäler sig några dagar innan.

Har du frågor om föreläsningen? Maila då till ida.hall@mau.se

Varmt välkommen att anmäla dig!

Anmälan för digital närvaro 

Anmälan för närvaro på plats